Зграда Народне пиваре у Панчеву

Зграда народне пиваре у Панчеву представља целину објеката насталих од 1722, до почетка ХХ века. Најстарији индустријски објекат на територији Војводине, сазидан је 1722. године, и чини уличну зграду са централним делом у облику високог торња, односно димњака. Комплекс некадашње пиваре обухвата целину оивичену улицама: Николе Тесле, Кеј Радоја Дакића и Др Касапиновића – у којој се налази најстарији објекат-пивара. У ул. Николе Тесле је једноспратни пословно-стамбени објекат из прве половине ХIХ века. Почетком ХХ века сазидан је угоститељски објекат са баштом и сењаком, а надовезује се на спратни објекат који има улаз са настрешницом од кованог гвожђа застакленим армираним стаклом изведеним у сецесијском стилу. Капија која води у башту полукружно је засведена и једним делом се ослања на објекат, а другим на степенасти зидани довратник. У лунети изнад капије је рељеф Св. Ђорђа, а на углу ниша са статуом св. Јана Непомука. Конзерваторски радови на делу објекта изведени су 1995.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Зидана 1722. год.
Број у регистру Завода: 11
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1214
Датум уписа: 12/11/1997
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 987/48 од 21.06.1948. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91