Зграда Историјског архива

Зграда Историјског архива у Панчеву подигнута је 1875. године за потребе мађарске војске, у њој је била смештена Седма хонведска регимента. Првобитно то је била Касарна Фрање Јосифа, а између два рата у њој се налазила касарна Краља Петра Првог Карађорђевића. У граду је позната и као Велика касарна. Објекат има основу у облику неправилног ћириличног слова Ш. Састоји се од приземља и два спрата. На уличној фасади су два ризалита са по три прозора на сваком спрату, а у средини је 11 прозора. Изнад кровног венца се налази мала, једноставна атика постављена у средини као украс. Између спратова се налазе наглашени венци. На ужој страни објекта има по два прозора, а на крову су полукружне баxе. Истакнути ризалити су обрађени плитком рустиком. Планови зграде из 1931. године су сачувани са њеним оригиналним изгледом. Објекат данас нема тај изглед. У реконструкцији, која је извршена након Другог светског рата, главна фасада је очишћена од декоративне пластике. Објекат Историјског архива у Панчеву има историјски значај и сведочи о војној историји града. Поред тога то је објекат грађен на регулационој линији старе Немањине улице па има и урбанистичке вредности.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1875.год.
Број у регистру Завода: 90
Датум уписа: 13/12/2007
Број у централном регистру: СК 1974
Датум уписа: 16/07/2007
Одлука Владе Републике Србије број 633-1554/2007 од 22.3.2007. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 30 од 27.03.2007. године