Зграда бившег градског народног одбора у Вршцу

Саграђена је на самом почетку XIX века као репрезентативна грађевина, са стамбеним просторијама на спрату и локалима у приземљу. Постављена је на углу двеју улица. Године 1807. откупљена је за потребе смештаја Магистрата и претпоставља се да је у првој половини XIX века фасада објекта претрпела знатне измене. Декоративна обрада спратног дела делимично је сачувала првобитни изглед, иако је и она допуњавана новим елементима. Издељена је плитким пиластрима са проширеним базама и коринтским капителима. Изнад капитела су поља са розетама. Поткровни венац је степенасто профилисан. Сви прозори су правоугаоног облика са плитким оквирима. Хоризонтална подела фасаде изведена је помоћу плитко профилисаног венца. Угаони део зграде посебно је наглашен истуреним еркером на конзолама, са посебним кровићем. Отвори приземља су у више наврата мењани, али су остали у осама горњих прозора. Конзерваторски радови на објекту рађени су 1987–88, 1995. и 2005.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Грађена почетком XIX века
Број у регистру Завода: 25
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1441
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 633/48 од 28.04.1948. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91