Железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац – Бела Црква

Године 1856. – 1857. настављена је изградња пруге кроз Војводину. Део који пролази кроз југоисточни Банат од Јасеновца преко Вршца спаја се са Темишваром и даље преко Мађарске са Будимпештом и Бечом. Ова деоница је пуштена у собраћај 20. јула 1858. године. У исто време саграђена је зграда железничке станице, окретница за локомотиве и бунар за црпљење воде. Зграда железнилчке станице је саграђена од тврдог материјала а покривена је фалцованим црепом. Зграда је служила и као хотел где су путници одседали. Претрпела је извесне измене да би се прилагодила потребама савременог и модернијег саобраћаја. У близини станичне зграде налази се окретница за локомотиве. Направљена је у Бечу 1868. године. Кружног је облика, пречника 14 м. У кругу је смештен механизам са шинама за окретање локомотиве. Механизам су окретала два човека уз помоћ металне полуге. Бунар за црпљење воде налази се 200 м до станичне зграде а 100 м од окретнице. Пречника је око 6 м а дубине 30 м. Изграђен је опеком и омалтерисан. Вода из бунара се црпела уз помоћ локомотиве а даље преко цеви се пребацивала у цистерну одакле су је узимале локомотиве. Данас су и окретница и бунар ван употребе.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: Средина 19. века
Број у регистру Завода: 102
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1780
Датум уписа: 11/08/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-643/3-80 од 24.12.1980. године
/