Железничка станица Тамиш

Железничка станица Тамиш саграђена је крајем 19. века према типском пројекту за објекте ове намене. Основа је правоугана са избаченим улазним делом у облику ризалита који завршава двоводним кровом. Спољни изглед је остао очуван. Улична фасада је хоризонтално рашчлањена венцем у висини сокла и међуспратним венцем. Изнад отвора су постављени декоративни луци са завршцем у средини. У нивоу тавана на ризалиту је у средини већи кружни отвор оивичен вештачким каменом. Фасада према перону нема ризалита, али је кров на средини формиран тако да потенцира централни део објекта. У приземљу се налази низ врата која одговарају просторијама везаним за рад на перону. На спрату је низ прозора исто обрађених. Зидана је опеком, масивно са архитравним конструкцијама и дрвеном кровном конструкцијом покривеном црепом. Бочне фасаде су једноставне, са мало отвора и зидном масом без декорације. Објекат представља амбијенталну вредност града од већег значаја. Објекат има историјску и техничку вредност, с обзиром да се железнички саобраћај некада одвијао уз реку и доприносио напретку града.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена крајем XIX века
Број у регистру Завода: 71
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1752
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године
"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године