Дворац Лазаревића

Родоначелник породице Лазаревић, Голуб, доселио се из Србије 1803. Племство са титулом од Малог и Великог Средишта добио је 1841. По добијању племства подиже на поседу два дворца и парк. Породица Лазаревић је власник поседа до 1898. Старији, класицистички компонован дворац изграђен је шездесетих година XIX века, а млађи крајем прошлог и почетком овога века у еклектичном духу са неоготским елементима. Обе грађевине су приземне. Главна фасада старијег дворца симетрично је решена, са великим портиком који носе дорски стубови у централном делу и уједначеним ритмом прозорских отвора са троугаоним фронтонима. Мањи дворац има степенасто завршену атику и кулице на угловима. Окружује их велики парк и висока шума са примерцима ретког дрвећа. Конзерваторски радови су обављани током 1986-87.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Средина 19. века
Број у регистру Завода: 32
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1096
Датум уписа: 24/02/1995
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 303 од 20.08.1962. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91