Дворац „Капетаново“ код Старог Леца

Изван насеља, на путу Зрењанин-Вршац у близини села Стари Лец, изградио је жупан Ботка Бела 1904. пољски дворац и однеговани пространи парк са фонтаном. Име је дворац добио по последњем спахији Милану Капетанову. Спратна грађевина, подужне основе, асиметрично распоређених маса изведена је у духу романтичарског историзма, саткана од елемената романике и готике. На дужим странама зграде два висока степенаста забата издижу се изнад крова истичући централни ризалит и улазни трем. Забате фланкирају полигоналне украсне кулице. На источном забату је грб породице Ботка изведен у плиткој пластици. Надахнутост средњевековним дворцима донела је на бочну страну високу кулу квадратне основе и назубљеног завршетка. Прозори приземља су благо залучени, а спратни имају оштро преломљен готски лук. Фасаде су глатко малтерисане, осим приземне зидане имитацијом сложених крупних камених квадера. Једноставни, истурени трем централног ризалита западне фасаде са четири ступца, преко приступне рампе и неколико степеница уводи у доминантан приземни централни хол спратне висине са дрвеним степеништем и галеријом. У приземљу су салон, библиотека, трпезарија, кухиња, а на спрату спаваће собе. Делимично су изведени конзерваторски радови (грађевински 1987-88).

Општина/град: Пландиште
Период настанка: 1904. година
Број у регистру Завода: 42
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1138
Датум уписа: 12/08/1995
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 01-227/4-85 од 26.06.1985. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91