Градска кућа у Вршцу

Позната је под називом Готско здање. Саграђена је 1860. за администрацију градског Магистрата. Градио ју је грађевинар Сигисмунд Килер, предузимач је био Франц Брандајс, план и предрачун израдио је Ц. К. Мерник, асистент и надзорни орган градње био је Виљем Бихер. Грађена је од тврдог материјала, са основом на три фронта – главном фасадом окренутом према Тргу победе и бочним крилима. Обликована је са сти-лским обележјима неоготике. Главна и бочна фасада према парку истих су решења, али је главна фасада асиметрична. Има наглашен централни ризалит са три улаза у приземном делу и балкон са декоративним готским конзолама и каменом оградом у спратном делу. Спрат ризалита главне и бочне фасаде издељен је плитким лизенама на три дела. Изнад средишњег дела налази се готски обликован забат са грбом града у кружном пољу, док бочни делови имају венац готских аркадица и атику са готским преплетом. Прозори су правоугаоног облика, на угаоним ризалитима и средишњем делу централног ризалита, удвојени. У темеље зграде узидана је повеља и споменица на латинском, немачком и српском језику. У унутрашњости објекта, у главном холу приземља, на таваницама изнад степеништа и у свечаним салама на спрату, налази се сликана декорација настала крајем XIX века. Конзерваторски радови рађени су 1987-88. и 1995.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Зграда подигнута 1860. год.
Број у регистру Завода: 23
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1439
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/3-70 од 22.06.1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91