Војно-граничарска зграда

Споменик културе саграђен је 1829. године за потребе Немачко-банатске регименте у Банату. После реорганизације Војне границе у Банату, ту се од 1845. године налазила компанија Српско-банатске регименте, све до укидања Војне границе 1872. године. Зграда је слободностојећа спратна грађевина, лоцирана у центру села, на главној раскрсници. Унутршњи простор је фунцкионалао подељен на административно-канцеларијски део у приземљу и стамбени на спрату. Просторије на спрату следе распоред зидова у приземљу и имају дрвену плафонску конструкцију. Споменик културе представља један од типичних примера грађевина из XVII-XIX века које је подизала Аусто-Угарска на подручју Војводине после ослобођења од турске окупације, према плану и прописима Команде Војне границе.

Општина/град: Алибунар
Период настанка: Саграђена 1829. год.
Број у регистру Завода: 89
Датум уписа: 05/12/2023
Број у централном регистру: СК 1769
Датум уписа: 31/12/1997
Одлука Владе Републике Србије број 633-1167/97-7 од 09.04.1997. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 17 од 21.04.1997. године