Водица Усековања главе св. Јована Крститеља

Водица посвећена Усековању главе Светог Јована Крститеља у атару Црепаје се састоји из дводелне капеле, озиданог крста и конака. Капела на водици подигнута је у првој половини 19. века са намером да на симболичан начин означи место Козловац које је нестало у 18. веку. Из истог периода је и озидани крст, а конак је грађен почетком овог века. Водица је у прошлости представљала значајно култно место на које су доношени болесници не само из Црепаје, већ и из удаљених насеља Баната. Водице посвећене Усековању главе Светог Јована Крститеља једна је од ретких која у оквиру споменичког комплекса има конак.

Општина/град: Ковачица
Период настанка: Капела на водици подигнута је у првој половини XIX века
Број у регистру Завода: 98
Датум уписа: 31/12/1998
Број у централном регистру: СК 1776
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-609/98-31 од 20.02.1998. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 8 од 24.03.1998. године