Водица Св. Врача

Водица се састоји из капеле и конака. Подигнута је 1928. године. Водицу је подигао Стефан Илијин-Коларов, становник Црепаје. Водица је у прошлости представљала значајно култно место на које су доношени болесници и из удаљенијих насеља Баната. Једна је од две водице у Јужном Банату које имају конак.

Општина/град: Ковачица
Период настанка: Састоји се из капеле и конака подигнутих 1928. год.
Број у регистру Завода: 99
Датум уписа: 31/12/1998
Број у централном регистру: СК 1777
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-609/98-30 од 20.02.1998. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 8 од 24.03.1998. године