Водица Воздвиженија часног крста

Водица посвећена Воздвижењу Часног крста у атару Уздина састоји се од капеле и озиданог улаза у порту, која је у прошлости била ограђена живом оградом. Водица је подигнутас почетком 19. века, у време када је Уздин био једно од граничарских насеља Баната. Својим изгледом-ротондом, капела на водици заједно са сачуваним масивним улазом, грађена у стилу рустичног барока, представља јединствен пример сакралног народног градитељства на тлу Војводине.

Општина/град: Ковачица
Период настанка: Састоји се од капеле и озиданог улаза у порт – подигнута почетком XIX века
Број у регистру Завода: 95
Датум уписа: 31/12/1998
Број у централном регистру: СК 1774
Датум уписа: 11/08/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-609/98-33 од 20.02.1998. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 8 од 24.03.1998. године