Воденица поточара у Кусићу

Од некада бројних воденица на каналу – јарузи реке Нере у јужном Банату налазила се ова, удаљена пет километара од села Кусића. Тачно време њеног настанка није познато. Унета је на ђенералштабну карту по подацима из 1912. и 1921, а на сандуку за брашно прибележена је 1891. година, по чему се може претпоставити да је настала те или ранијих година. Име Петар, забележено поред године, указује на име једног од власника воденице, што значи да је била поредовничка. Грађена мешовитим материјалом – набој, даске и опека – она сведочи о преправкама којима је током времена била изложена. Подужном страном је постављена преко воденог тока, удаљена око два метра од јаза са којег је усмерена вода на три хоризонтално постављена воденична кола. Представљала је пример воденице са хоризонталним колом, једне од ретких сачуваних у Војводини, она употпуњава типолошку слику ове врсте градњи за млевење жита, значајних и као сведочанства народног техничког знања.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: Сазидана пре 1912. год.
Број у регистру Завода: 55
Датум уписа: 03/04/1999
Број у централном регистру: СК 1459
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 01-112/1-75 од 13.02.1975. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91