Велики камени крст у Јабуци

Јабука је за време турског периода била насељена углавном Србима. Средином 18. века, декретом Марије Терезије, населили су се овде и Немци, ислужени војници и инвалиди. Приликом једног продора Турске у Банат, 1788. године, место је било разорено и спаљено. Том приликом Немци су се иселили из Јабуке, а по истеривању Турака вратили су се назад. У спомен тог догађаја, према предању, становништво Јабуке у знак захвалности, подигао је један велики камени крст. Овај крст данас се налази у улици Жарка Зрењанина, у близини једног великог раскршћа које је могло бити, у то време (18. век), центар села. Крст је направљен од грубо клесаног камена, неуобичајних размера и облика. Висок је 1,90 м хоризонтални распон му је 1,50 м, док дебљина износи око 0,30 м. Због свог изгледа и историјског догађаја којег симболично обележава, предложен је за заштиту.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 18. век
Број у регистру Завода: 81
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1762
Датум уписа: 11/05/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-239/2-72 од 27.03.1972. године
/