Ватрогасни дом у Белој Цркви

Зграда је саграђена 1785, у време и по грађевинским прописима Војне границе. Првобитно је била у функцији гостионице која се звала „Златни јелен“. Касније је коришћена као приватна трговачка и стамбена зграда, а затим као Ватрогасни дом. Грађена је као једноспратни објекат, правоугаоне основе, са дебелим и масивним зидовима, сводовима великих распона, снажним стубовима квадратног пресека, веома стрмим кровом и доксатом који се протеже дуж јужне и западне фасаде. Декоративном обрадом посебно је наглашен забат на главној фасади. Испод већег дела куће налази се велики, дубоко укопан подрум. По конструктивном склопу и декоративној обради фасада припада реду грађевина барокних стилских обележја, карактеристичних за област Војне границе с краја XVIII века и једна је од малобројних сачуваних кућа из тог времена.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: После 1738-39. године.
Број у регистру Завода: 53
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1467
Датум уписа: 30/12/1997
Одлука Извршног већа Скупштине АПВ о утврђивању НКД од великог значаја број 633-7/91 од 12.12.1991. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91