Бунари

Бунари се, распоређени на одређеном растојању, најчешће налазе на раскрсницама улица. Представљају плански систем водоснабдевања, настао у току формирања овог насеља у Војној граници, који је у одређеној мери поседовао и водоводну мрежу. Најстарији бунари подигнути су под надзором граничарских инжењера у првој деценији XIX века, а до данас их је очувано осам. Великих су дубина и пресека, са механизмом покретаним коњском снагом, којим је преко два чекрка истовремено извлачена пуна и спуштана празна посуда за за-хватање воде. Наткривени су сложеном кровном конструкцијом пирамидалног и правоугаоног облика, првобитно покривеном шиндром. Као пример зачетка модерно организованог снабдевања водом насеља, бунари у Владимировцу представљају сведочанство инфраструктурног развоја овог места из времена његовог оснивања. Конзерваторски радови су рађени на два бунара у главној улици 1979.

Општина/град: Алибунар
Период настанка: 19. век
Број у регистру Завода: 39
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1085
Датум уписа: 24/02/1995
Одлука Скупштине општине Алибунар број 63-4/90-06/1 од 18. 07. 1990. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91