Археолошка налазишта

Археолошки локалитет „Град“ – Старчево

Археолошки локалитет „Град“ – Старчево

Локалитет се протеже западним ободом насељеног места Старчево, на левој обали Дунава, око 8 km од Панчева. У свету је познат по изузетним археолошким налазима на основу којих је култура средњег неолита (млађе камено доба) распрострањена на простору централног Балкана...

Жидовар

Жидовар

Познати праисторијски археолошки локалитет „Жидовар“ налази се недалеко од села Орешац, у јужном Банату, на источном ободу Делиблатске пешчаре, на високом и доминантном лесном платоу изнад долине реке Караш. Плато се уздиже око 40 m изнад долине, неправилног је,...

Локалитет преко Слатине у Омољици

Локалитет преко Слатине у Омољици

Најзначајнији налази су остаци темеља једнобродне цркве са полукружном апсидом, јужно од цркве остаци темеља грађевине од опеке и малтера у облику базена за воду, а око цркве насеље и гробље из периода XII–XIII века. Црква је имала један брод и дубоку, потковичасту...

Локалитет Шљункара

Локалитет Шљункара

Археолошко налазиште Шљункара налази се на западном прилазу Белој Цркви, са десне стране регионалног пута Ковин-Бела Црква. Налазиште чини доминантно узвишење у облику тела пречника 260 метара. Приликом рекогносцирања 1969-1970. године на површини налазишта уочени су...

Археолошко налазиште „Град“

Археолошко налазиште „Град“

Праисторијски град Дупљаја налази се 1,5км југозападно од села Дупљаја, код Беле Цркве. То је узвишена лесна тераса троугаоног облика, чија је површина око 6ха. Са северозападне стране се стрмо спушта према долини реке Караш. Кустос Националног музеја у Мађарској Ф....