У складу са условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, реализовани су радови на обнови фасаде објекта у улици Војводе Радомира Путника бр 20 , седишту филијале Националног савета за запошљавање.

Прописани услови, као и стручни надзор који је вршио архитекта Завода  Димитрије Маринковић, имали су за циљ очување  аутентичности овог објекта, који захваљујући својој архитектонској, културној, историјској и уметничкој вредности представља бисер грађанске архитектуре Старог градског језгра Панчева.