Српска православна црква Светог Преображења

Преображењска црква изграђена је између 1873. и 1878, на месту цркве с почетка XVIII века, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Конципирана је у неовизантијском стилу, насталом као последица романтичарског заноса према херојској прошлости и реалне потребе да се успостави континуитет са најславнијим остварењима српског средњовековног градитељства. То је једнобродна грађевина крстообразне основе са куполом монументалне величине и високим звоником издвојеним попут средњовековног пирга. Прецизно осмишљена фасадна декорација са богато профилисаним кровним венцима, велелепним вишеделним прозорским отворима, полукружно завршеним и чипкастим розетама, истиче репрезентативност Преображењског храма. За главне неимарске послове ангажовани су Фрања Ерлмајер из Београда и Михајло Томић из Панчева. Иконостасну преграду, изведену према пројекту Милорада Рувидића и Бранка Таназевића, осликао је 1911. Урош Предић у духу академског реализма. Зидним сликарством којим доминирају историјске композиције Стеван Алексић је украсио унутрашњост цркве.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1873-78. год.
Број у регистру Завода: 1
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1051
Датум уписа: 22/12/1993
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС- Београд број 992/48 од 21. 06. 1948. године.
"Службени гласник Републике Србије" број 16/90