У овој години предузети обимни радови на рестаурацији, конзервацији и санацији Преображенског Храма. Укупна вредност радова је 8.800.000,00 динара.

У току су радови на рестаурацији и конзервацији иконостаса. Иконостас је дело нашег великог сликара Уроша Предића. Радове изводи уметничка радионица Рестауратика из Београда, под надзором Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.

Започети радови на замени поцинкованог лима на апсидама бакарним лимом. Радове изводи лимарска радионица Седљак из Беле Цркве под надзором Завода за заштиту споменика културе из Панчева.

У плану је израда снимка постојећег стања и пројекта обнове фасаде, чиме ће се створити услови за обнову спољашњости овог споменика културе од изузетног значаја. Успостављен је и контакт са фабриком Жолнај из Печуја у Мађарској која је у прошлости извела керамопластику фасаде.

Пројекти се финансирају средствима из буџета Града Панчева и Министарства културе и информисања Републике Србије, у висини од 8.800.000,00 динара.

Сви радови биће окончани до 25. децембра 2015. године.