Током 2023. започет је процес заштите једног од два величанствена дворца породице Лазаревић. Дворци су грађени у периоду од средине 19. века до почетка 20. века и представљају значајна непокретна културна добра и истакнуте споменике културе. Пројектом је реализовано извођење хитних интервенција на обезбеђењу објекта дворца Лазаревић у Великом Средишту, у складу са уговором и према техничкој документацији „Хитне интервенције на обезбеђењу објекта дворца Лазаревић у Великом Средишту“ на коју је прибављено позитивно мишљење Републичког завода за заштиту споменика културе.

Радови су обухватили обезбеђење јужне куле од неконтролисаног обрушавања, подупирање таванске конструкције, уклањање обрушених тавањача, осигуравање дела фасадног зида од обрушавања, обезбеђење угаоних кула, заштита кровног покривача у зони јужног крила, чишћење олука и уклањање самониклог растиња, затварање прозора и врата. Завршена је прва фаза радова у складу са одобреним финансијским средствима.
Хитним интервенцијама на обезбеђењу објекта дворца зауставиће се убразана девастација и ризик од потпуног пропадања и губитка ткива.

Циљ пројекта је развијање позитивног односа локалне заједнице према културном наслеђу кроз активности службе заштите.