Дана 04. априла 2016. године започели су радови на хидроизолацији зидова Старе школе у Идвору која је део Меморијалног комплекса „Михајло Пупин“.

Предузимање радова на хидроизолацији зидова представља припремне радове за приступање извођењу радова према Главном пројекту. Хидроизолација се врши хоризонталним пресецањем свих зидова и стубова у нивоу пода и убацивањем атестираних пластичних профилисаних шина. Са зидова се обија влажан и оштећен малтер како би могли да се просуше.

Инвеститор је РС, АПВ, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање Нови Сад и Општина Ковачица преко Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. У поступку јавних набавки за извођача радова изабрана је фирма HIO – protection system doo из Новог Сада. Рок предвиђен за извођење радова је 12 радних дана.