Дана 28. марта 2016. године започети су радови на Санацији Складишта јечма и Радионице у Комплексу Народне(Старе Вајфертове) пиваре у Панчеву. Изводе се радови на учвршћивању објекта страдалог у пожару и заштити од даљег пропадања.

Предвиђени су и радови на делу зграде Магацина јечма од угла улица др Светислава Касапиновића и Кеј Радоја Дакића закључно са средишњим делом објекта (кулом).

Инвеститор је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Град Панчево путем Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. У поступку јавних набавки за извођача је изабрано грађевинско предузеће Still-net doo из Панчева. Рок предвиђен за извођење радова је 70 радних дана.