Под надзором стручака Грађевинског факултета у Београду и конзерватора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, предузећа Орнамент и Форинг из Београда изводе радове на санацији кегле и обалоутврде десног светионика на ушћу Тамиша у Дунав. Светионици су подигнути почетком ХХ века и ерозивно дејство протока воде, као и повишен ниво вода услед изграде Ђердапске акумулације, довело је до њиховог благог нагињања.Према пројекту Грађевинског факултета, кегла светионика (купа од камена у основи) добиће нови темељ изведен испод воде, а озидани камени елементи биће фундирани у складу са новим режимом вода.Радови се изводе уз помоћ Министарства културе Републике Србије, а рок завршетка радова је средина децембра 2016. године.