Крајем 2020. године објављена је публикација „Евангелистичка црква у Панчеву“ са циљем да стручној и широј јавности презентује црква која је као јединствен пример неоготике значајна за архитектуру и историју Панчева. Овим пројектом Завод је покренуо нову едицију „Сакрално наслеђе Јужног Баната“. Велики је значај овог вредног архитектонско – уметничког дела и његовог очувања, презентације њених вредности за историју, уметност и културу. Публикација представља покушај да се јавности скрене пажња и допринесе њеном очувању. Циљна група су грађани Панчева и шира јавност. Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом) у Панчеву утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије 05 број 633-7926/2019 У Београду, 8. августа 2019. године и у власништву је Евангелистичке хришћанске црквене општине Панчево.