Завод за заштиту споменика културе у Панчеву учествује у реализацији међународног пројекта КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА – ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ који се преко ИПА програма прекограничне сарадње Румуније и Републике Србије финансира средствима Европске Уније и држава учесница у  оквиру другог позива за прикупљање пројекта, Оса приоритета 3, Мера: 3.3, предложена финансијском апликацијом МИС-ЕТЦ, шифра 1401.

Имплементација Пројекта „Културно наслеђе Баната – Европско наслеђе“ започела је 21.01.2014. године и траје до 20.07.2015. године. Главни партнер на пројекту је Универзитет „Ефтимие Мургу“ из Решице, Завод за заштиту споменика  културе у Панчеву је партнер 2; партнер 3 је Caras – Severin County Council (Жупанијски савет Караш – Северин).

Пројекат има за циљ сагледавање, популаризацију и међусобно упознавање културног наслеђа са обе стране граница, региона јужни Банат на српској и региона Караш Северин на Румунској страни. Потребно је међусобно указати на богату културну баштину региона јужног Баната на српској и румунској страни, који је створио заједнички живот грађана различите етничке и конфесионалне припадности. Очекивани резултат пројекта је да се кроз стручно истраживање и публиковање резултата постигне подизање свести грађана о значају материјалне културне баштине.

Институције које се баве заштитом културног наслеђа  ова два региона истражују подручје и обједињују податке и информације кроз организовање округлих столова и конференција на тему културног наслеђа у Панчеву и Решици, као и публиковањем тројезичне монографије (на српском, румунском и енглеском језику) и изложбе фотографија у Решици, Панчеву и Вршцу.

Укупна вредност пројекта је 209.552,85 ЕУР-а, буџет пројекта који се односи  на Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је 31.334,76 ЕУР-а.

Место одакле се одвија координација и реализација пројекта је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.

http://banatsculturalpatrimony.rs/rs