Завод за заштиту споменика културе у Панчеву кренуо је у реализацију пројекта истраживачких и конзерваторских радова на обнови дворца породице Бисинген-Нипенбург у Влајковцу. Пројекат је финасиран од стране Министарства културе и информисања Републике Србије путем конкурса у области заштите непокретног културног наслеђа у 2022. години, којим је предвиђено да се изради документација за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на фасади и идејно решење обнове дворца са предлогом будуће намене.

Почетком августа, након уклањања растиња и депонованог отпада, извршено је геодетско снимање локације дворца ради израде катастарско-топографског плана и фотограметријско снимање дворца дроном. Тренутно се ради на техничком снимању објекта и 3д скенирању орнаменталне пластике и вучених профила на фасади, ради израде документације постојећег стања дворца.

Дворац у Влајковцу је непокретно културно добро од великог значаја. Изградио га је гроф Ђерђ Мочоњи 1859. године. Тридесет година касније његова ћерка удаје се за грофа из племићке породице Бисинген – Нипенбурга и дворац остаје у њиховом власништу до II светског рата. Дворац је изграђен у класицистичком стилу то је симетрична грађевина великих димензија правоугаоне основе. Монументалнија фасада, окренута парку, има портиком наглашен средишњи део увученог централног ризалита, спојен терасама које носе гвоздени стубови, са бочним истуреним ризалитима. На спрату улазног трема је свечана сала изнад које је кровни венац, атика са балустрадом и лучно засведеном нишом у којој је био грб породице Бисинген-Нипенбург. Пирамидални кров је надвишен прстеном, кришкастим луковичастим завршетком и шиљком на коме су стилизовани љиљан, заставица и громобран. Главна фасада је решена једноставније – плићи портик носи терасу ограђену балустерима. На фасадама су некада стајале скулптуре у симетричним шкољкасто завршеним нишама. Декоративни елементи ентеријера и екстеријера изведени су од кованог и ливеног гвожђа. Некада ограђени комплекс, у који се са пута Београд-Вршац улазило кроз капије од кованог гвожђа, садржи: бирошку кућу, породичну гробницу и капелу породице Бисинген на другој страни канала Дунав-Тиса-Дунав; пројектовани парк (заштићен као споменик природе 1973); вештачко језеро са фонтаном-скулптуром у средини; поток и мостиће.