Пројекат „ Популаризација процеса дигитализације и промоција дигитализованог непокретног културног наслеђа Јужног Баната“ подржан је средствима Министарства културе и информисања путем Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2019. години.

Таблама са QR кодовима обележили смо 8 непокретних културних добара:

  1. Археолошки локалитет „Град“ – Старчево – зграда Старе школе на Тргу Неолита у Старчеву, будући завичајни музеј
  2. Aрхеолошки локалитет „Жидовар“ – зграда месне канцеларије у Орешцу
  3. Румунска православна црква Св. Георгија у Уздину
  4. Меморијални комплекс у Идвору-Михајло Пупин- зграда Народног дома у Идвору
  5. Зграда Магистрата -Народни музеј у Панчеву
  6. Зграда Гимназије „Урош Предић“ у Панчеву
  7. Зграда „Конкордија“ у Вршцу- Градски музеј у Вршцу
  8. Старо језгро Беле Цркве- зграда Ватрогасног дома у Белој Цркви

Кју-ар кодови се учитавају мобилним телефоном и повезани су линком са сајтом завода. Линк директно води до базе података о датом непокретном културном добру која се налази на нашем новом сајту https://www.zzskpancevo.org/.

Означавање непокретних културних добара и примена дигиталних технологија у презентацији дигитализованог културног наслеђа представља једну од активности којом се директно утиче на повећање доступности и видљивости пројекта и дигитализованог непокретног културног наслеђа.