Током децембра 2020.године реализован је пројекат постављања заштитне ограде око Споменика стрељаним Јеврејима на Чардаку. Средства су опредељена конкурсом Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања. Изведени су радови на изради и постављању дрвене ограде око стрмих страна степеништа и платоа на којем се налази Споменик. Пројекат је урађен према условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Споменик као и плато на коме се налази је саниран и обновљен током 2019. године, а изведени радови на заштитној огради представљају другу фазу, односно наставак радова којима је споменик у потпуности обновљен. Реализација овог пројекта доприноси неговању ратних меморијала и култури сећања.
Споменик се налази у Делиблатској пешчари, недалеко од села Делиблато. На овом месту окупатор је стрељао 430 Јевреја доведених из логора на Бањици, јуна 1941. године. Споменик је од грубо обрађеног гранита, са једне стране у ниши је текст на српском , а са друге стране на хебрејском језику.