Пројектом Израда предлога одлука реализована је друга фаза којом су предвиђене активности рада на терену Јужног Баната и изради предлога одлука и евидентирању добара која уживају преходну заштиту. Чланови пројектног тима обишли су објекте сакралног градитељског наслеђа, који су евидентирани, сачинили фото документацију како би стекли увид у тренутно стање објеката. Поред тога обишли су објекте који се налазе на територији градова Панчева и Вршца, општина Беле Цркве, Ковина, Опова, Алибунара, Ковачице и Пландишта са циљем евидентирања нових објеката. Том приликом сачињена је нова фото документација, вршено је архивско истраживање техничке документације и грађе која је потребна за допуну описа евидентираних добара, посета градским и општинским управама, службама катастра и другим релевантним субјектима.

На основу теренског истраживања, вршена је обрада података у смислу додатне валоризације и допуне већ евидентираних добара. Објекти су валоризовани на основу утврђивања аутентичности, реткости и посебних историјских, уметничких, архитектонских, етнолошких и археолошких вредности. Прикупљена документација је  скенирана, штампана и копирана. Спроведен је поступак набавке и одабрани пројектни биро реализовао је геодетско и техничко снимање постојећег стања на терену, и израдио пројектно – техничку документацију потребну за израду предлога одлука за следеће објекте: Румунска православна црква Силаска Светог Духа у Владимировцу, Румунска православна црква Преноса моштију Св. Николе у Долову и Румунска православна црква у Делиблату. По окончању правне обраде предлози одлука биће упућени на даљу процедуру.