Кип Светог Флоријана, који се у католичкој цркви  сматра заштитником од пожара и заштитником од ватрогасаца налази се на углу улица Војводе Радомира Путника и Цара Лазара.

Овај споменик културе представља редак пример статуе у слободном простору у овом делу Баната, постављен је давне 1813. године. Кип висине 233 цм подигнут је на зиданом четвороугаоном постољу, ограђен оградом са четири стуба који су повезани ланцима.

Сведочи о времену када је пожар представљао велику претњу за град, а његова позиција у центру града доприноси изразитим амбијенталним вредностима.

Позиција споменика на месту укрштања две прометне улице повећава степен угрожености, о чему сведоче искривљени стубови ограде. Крајем 2020. године у споменик је ударио аутомобил који је оштетио ограду, оборио стубове и девастирао постоље. У овoj саобраћајној несрећи  сама статуа остала је нетакнута.

Конзерваторски радови на текућем одржавању ограде споменика културе кипа Светог Флоријана у Панчеву,  извршени су током августа 2021. године.

Дислоцирани стуб постављен је на првобитно место и извршено је  нивелисање хоризонталне геометрије оградног простора. Постамент и стубови ограде опрани су  воденим млазом и заштитћени одговарајућим премазом који ће спровести импрегнациију њихових површина. Урађена је нова завршна алка за ланчани део на коме недостаје, док су на новој и осталим завршним алкама уграђене нове кајле за качење. Спроведена је завршна антикорозивна заштита. Том приликом урађена је нивелација површине око спомеика која је насута белим  декоративним облутком.

Након извршених радова вршене су стручне консултације након којих је планирана израда елабората конзервације девастираног постамента овог споменика културе.