У јуну 2020. године изведени су конзерваторско – рестаураторски радови на Крсту са Велике пијаце, у Панчеву. Том приликом су уклоњени графити са западне стране Крста, на доњем делу постамента. Мина Јовић, доцент на Факултету примењених уметности, уклонила је графит и нанела нови слој антиграфит заштите.
Средства су опредељена буџетом Града Панчева за потребе хитних интервенција на споменицима културе.