У децембру 2020. године завршена је израда Студије заштите Градске куће у Вршцу, споменика културе од великог значаја, реализована је у сарадњи са Градском управом Града Вршца. Израда студије има за циљ покретање иницијативе за израду плана обнове зграде и диманику извођења рестаураторско- конзерваторских радова на комплетној санацији Градске куће у Вршцу.