Године 2019. изашла је публикација „Качарево – културни идентитет и континуитет“. Ова монографија је трећа у низу о насељеним местима на територији града Панчева коју издаје Завод за заштиту споменика културе у Панчеву. О археологији, историји, архитектонском наслеђу, историји уметности, градитељском наслеђу и друштвеном животу овог банатског места писали су конзерватори Завода за заштиту споменика кутлуре у Панчеву, Маја Живковић, Слободанка Перовић, Јасмина Вујовић, Драгана Ружић и Гроздана Миленков.