У периоду од 15.6. до 04.9.2020 – Завод је вршио заштитна археолошка ископавања на траси далековода Бела Црква – Велико Градиште, на простору предвиђеном за изградњу пет стопа стубова далековода, темељне стопе бр. 20 и 21 у Црвеној Цркви, темељна стопа бр. 1 у Белој Цркви, темељне стопе 61 и 62 у Старој Паланци. Руководилац радова била је Маја Живковић. На простору предвиђеном за изградњу темељне стопе бр. 1 у Белој Цркви, истражен је латенски и неолитски културни слој (старчевачка култура). На простору темељних стопа 20 и 21 у Црвеној Цркви истраживањем је констатован касноантички слој (Сармати). У Старој Паланци, на стубу 61, било је позносредњовековног материјала и скелетн гроб са богатим прилазима. На полуострву Сапаја истражен је део позносредњовековног утврђења, разрушеног по одредбама Београдског мира 1739. године. Констатован је северни зид, рађен од масивног ломљеног и тесаног камена и опеке, велики број покретних налаза, посебно керамичких лулица и пећњака. У северозападном делу темељне стопе нађени су скелетни остаци пет индивидуа. 

Стуб 61, сонда 4, гроб 1, скелета са гробним прилозима након чишћења