Живо наслеђе“

Завод за заштиту споменика култре у Панчеву обележио је манифестацију Дани европске културне баштине под називом „Живо наслеђе“ дана 15.10.2023. године. У складу са темом овогодишњег обележавања која се односи на праксе, знања и вештине које су се преносиле са генерације на генерацију, а које се и данас користе у очувању нашег културног наслеђа, Завод је за полазнике Регионалног центра за таленте Михајло Пупин из Панчева, група за историју ментора Николе Конеског, организовао стручну екскурзију на територији Града Вршца.

Полазници Регионалног центра за таленте Михајло Пупин који су освајали награде на регионалним и Републичким такмичењима, са професором Николом Конеским, имали су прилику да посете манастир Мало Средиште, Вршачко виногорје, винарију „Conte Vallone“ у Гудурици, ближе се упознају са процесом производње и дистрибуције вина и погледају поставку у Вршачкој кули и обиђу овај споменик културе од великог значаја.

О археологији, историји, историји уметности, градитељском наслеђу и друштвеном животу говорили су директорка Завода за заштиту споменика кутлуре у Панчеву, Гроздана Миленков, археолози Маја Живковић и Јасна Јованов, директорка Градског музеја у Вршцу Ивана Ранимиров и директор Музеја у Белој Цркви, Игор Вокоун.

Полазници Регионалног центра за таленете Михајло Пупин, имали су прилику да изблиза погледају рад чувара непокретног и покретног културног наслеђа и упознају се са материјалним и нематеријалним наслеђем. На овај начин знање се преношењем чува за следеће генерације.