Током 2023. године започети су конзерваторски радови на објекту Гајићева апотека. Група стручњака из Завода за заштиту споменика у Панчеву врши надзор над овим важним пројектом како би се обновио и сачувао аутентични изглед здања.

Гајићева апотеке у Панчеву је споменик културе који се налази у срцу овогг града, у улици Светозара Милетића бр 11. То је угаони објекат са пружањем крила дуж улица Светозара Милетића и Димитрија Туцовића, са високим призамљем и спратом. На самом углу високог приземља налази се улаз у апотеку. Објекат је грађен 1926/27 као дело панчевачког архитекте Боре Томића.

На спрату на углу се налази полукружни балкон са балустрадом. Она се налази и на парапетима прозора поред балкона. Прозори на спрату су лучно засведени са истакнутим парапетним плочама. Изнад централног угаоног дела је атика у виду балустраде са две вазе на високим стопама и две женске фигуре. Објекат је грађен од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа.

Објекат је грађен 1926/27 као дело панчевачког архитекте Боре Томића. Објекат има уметничке вредности – изразите стилске одлике еклектизма. Има значајне просторно-урбанистичке вредности. Налази се на регулационим линијама две старе панчевачке улице Светозара Милетића и Димитрија Туцовића. Има амбијенталне вредности јер представља део амбијенталне целине улице Светозара Милетића.