Oldal kiválasztása

Vállakozás

Az Intézet a következő kulturális örökségeket óvja: kulturális-szobrok amelyek összhangban kell legyenek a helyi, kulturális-történelmi jellegének, archeologiai helyek, kulturális látnivalók.

Az Intézmény a következő munkákat öleli fel tevékenyégei között:

 • Tanulmányozza és evidentálja azokat a kulturális örökségeket amelyek már rendelkeznek előző védelemmel
 • Meghatározza a kulturális ingatlan javakat
 • Nyilvántartást vezet a kulturális ingatlan javakról, őrzi a dokumentációt ezekről a javakról
 • Technikai segítséget nyújt azoknak a tulajdonosoknak és felhasználóknak akik a kulturális ingatlan javakat megőrizni és fenntartani akarják
 • Felügyeli a kulturális javak használatát úgy ahogyan azt a kulturális javakról való törvény elvárja
 • A kulturális javakt amelyek védelem alatt állnak megőrzi, összegyűjti, fenntartja, megvédi úgy, hogy azok megfeleljenek rendeltetésüknek
 • Olyan végrehajtásokat intéz amelyek technikailag és fizikailag a kulturális javakat megvédik
 • A kulturális javak megvédésével történő eseményekről kiadványokat publikál
 • A kulturális javakról előadásokat szervez, és más megfelelő kulturális és oktatási tevékenységeket rendez
 • A kulturális ingatlan javakról tanulmányokat, elemzéseket, project dokumentációkat készit, hogy e javak a legmegfelelőbb ellátást kaphassák és a legjobban lehessen őket használni
 • Előkésziti a terveket, részt vesz azokban a munkálatokban amelyekben a kulturális ingatlan javakat összhangban kell hozni a térbeli – városrendezési tervekben
 • Irásokat publikál amelyek beszámolnak azokról a megtett munkálatokról amelyek óvják a mozdidhatatlan kulturális örökséget
 • Betekintést végez arról, hogy a kulturális javak végrehajtásának védelme mefelelő e
 • Meghatározásokat végez a kulturális javak technikai védelméről, megőrzéséről, helyreállitásáról, újjáépitéséről, revitalizációjáról és jóváhagya a projektekhez való dokumentációkat
 • A törvénnyel összhangban az ingatlan kulturális örökségekhez projekteket tervez és a munkálatokat lebonyolitja
 • Szabályozza a régészeti kutatásokat, ásatásokat és a földmunkákat ellenőrizi
 • Szakvéleményezi az emlékművek tereprendezését, és meghatározza azok helyét és rendeltetéseinek feltételeit
 • Ellátja az egyéb feladatokat a kulturális örökség területéről