Вести

Дани европске културне баштине у Панчеву 16.9-09.10.2021. “Наслеђе за све”

Завод за заштиту споменика култре у Панчеву обележава манифестацију Дани европске културне баштине у Панчеву под називом „Наслеђе за све“ у периоду од 16.9. до 09.10.2021. низом активности – промоцијама публикација у издању Завода, упознавањем са индустријским...

opširnije
Постављене табле са QR кодовима на непокретна културна добра Јужног Баната

Постављене табле са QR кодовима на непокретна културна добра Јужног Баната

Пројекат „ Популаризација процеса дигитализације и промоција дигитализованог непокретног културног наслеђа Јужног Баната“ подржан је средствима Министарства културе и информисања путем Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из области...

opširnije

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ ОКО СПОМЕНИКА СТРЕЉАНИМ ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ

Током децембра 2020.године реализован је пројекат постављања заштитне ограде око Споменика стрељаним Јеврејима на Чардаку. Средства су опредељена конкурсом Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања. Изведени су радови на изради и постављању дрвене...

opširnije
Израда студије градске куће у Вршцу

Израда студије градске куће у Вршцу

У децембру 2020. године завршена је израда Студије заштите Градске куће у Вршцу, споменика културе од великог значаја, реализована је у сарадњи са Градском управом Града Вршца. Израда студије има за циљ покретање иницијативе за израду плана обнове зграде и диманику...

opširnije
ПУБЛИКАЦИЈА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У ПАНЧЕВУ

ПУБЛИКАЦИЈА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У ПАНЧЕВУ

Крајем 2020. године објављена је публикација „Евангелистичка црква у Панчеву“ са циљем да стручној и широј јавности презентује црква која је као јединствен пример неоготике значајна за архитектуру и историју Панчева. Овим пројектом Завод је покренуо нову едицију...

opširnije
Репринт издања „Два светионика на ушћу Тамиша у Дунав“

Репринт издања „Два светионика на ушћу Тамиша у Дунав“

У току 2020. године изашло је друго, допуњено издање „Два светионика на ушћу Тамиша у Дунав“. Прво издање публикације је изашло 2009. године поводом стогодишњице изградње јединственог пара светионика на ушћу Тамиша у Дунав. Светионици су изграђени 1909. године, за...

opširnije

Археолошка истраживања и искоавања Остатака тврђаве града Ковина

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је извршио археолошка ископавања на простору остатака тврђаве града Ковина у периоду од 10.9. до 15. 10. 2020. Године у трајању од 24 радна дана. Чланове стручне екипе чинили су Јасна Јованов, археолог- руководилац радова,...

opširnije

Заштитна археолошка ископавања на стубним местима 1, 20, 21, 61, 62 на изградњи ДВ 110kV Бела Црква – Велико Градиште

У периоду од 15.6. до 04.9.2020 – Завод је вршио заштитна археолошка ископавања на траси далековода Бела Црква – Велико Градиште, на простору предвиђеном за изградњу пет стопа стубова далековода, темељне стопе бр. 20 и 21 у Црвеној Цркви, темељна стопа бр. 1 у Белој...

opširnije

Санација и рестаурација фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске цркве у Панчеву

У јуну 2020. године завршени су конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и рестаурацији фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске цркве у Панчеву, започети у новембру 2018. Годинe. Идејни пројекат за извођење конзерваторско-рестаураторских радова...

opširnije