Непокретно културно добро од великог значаја

Дворац Јагодић

Дворац Јагодић

Споменик културе саграђен је 1835. за Петра, припадника племићке породице Јагодић, значајне за културну историју српског народа у Војводини. Академски складна, симетрично компонована, класицистичким елементима декорисана приземна грађевина издужене је правоугаоне...

Дворац у Хајдучици

Дворац у Хајдучици

Лазар Дунђерски је почетком ХХ века подигао академски компонован велики приземан спахијски дворац у парковском окружењу. Истурени класицистички портик приступне фасаде има четири дорска ступца, који носе једноставно решен тимпанон (без декорације, са кружним отвором...

Српска православна црква Св. Петра и Павла

Српска православна црква Св. Петра и Павла

Бела Црква је 1777. добила од Аустријске царевине статус слободне војне вароши, а изградња нове барокне цркве на старим темељима трајала је од 1774. до 1780, када ју је осветио епископ вршачки Викентије Поповић. То је једнобродна грађевина са троделном апсидом...

Зграда на тргу Бориса Кидрича бр. 11 у Панчеву

Зграда на тргу Бориса Кидрича бр. 11 у Панчеву

Зграду је 1830. подигао Вартоломеј Граф, по плановима бригадног официра Миховила Михаљевића, као објекат пословно стамбене намене. Отуда и назив "Графова кућа". Првобито је требала да служи као зграда Магистрата, али је 1834. Граф у њој отворио другу апотеку у Панчеву...

Црква Преноса моштију св. Николе “Мала-Горња”

Црква Преноса моштију св. Николе “Мала-Горња”

„Мала горња“ црква Преноса моштију св. Николе, подигнута је 1888. на узвишењу изнад центра Долова, због чега је добила назив Горња. Ова складна неокласицистичка грађевина мањих димензија сазидана је на месту старије цркве из 1765, која је срушена 1877. Црква је...

Црква Преноса моштију св. Николе “Велика-Доња”

Црква Преноса моштију св. Николе “Велика-Доња”

"Велика доња" црква, посвећена св. Николи саграђена је 1811. године у данашњем центру села. По подацима у летопису, цркву је 15. октобра 1811. године осветио епископ Стеван Авакумовић. Црква је једнобродна грађевина са полукружним олтарским простором без правих...

Црква Св. Николе

Црква Св. Николе

Црква Св. Николе у Самошу је репрезентативна једнобродна грађевина разуђених фасада, изведена у класицистичком стилу. Северна и јужна фасада решене су са дубоким полукружно завршеним нишама у којима су смештени прозори, а на западном прочељу полукружно завршен прозор...

Црква Успења Богородице

Црква Успења Богородице

Иконостас за Успенску цркву у Црепаји начинио је резбар Франц Зимана из недалеке Беле Цркве (награђен за свој труд са 6600 форинти). Највећи део иконописа извео је Јован Поповић 1858-59. Он је украсио иконостас, певнице и иконе за Богородичин (Богородица с дететом и...

Црква Преноса моштију Св. Николе

Црква Преноса моштију Св. Николе

добра: Подигнута на територији коју је захватала Војна граница у Банату, на брежуљку са кога довелики значај минира селом, била је то прва обновљена богомоља у околини. Једноставна је, типизирана грађевина са скромним торњем на западној страни, чији је иконостас 1778....

Остаци тврђаве

Остаци тврђаве

Средњовековни град Ковин подигнут је на десној обали Дунава, на узвишењу које доминира ширим простором и уједно представља природну заштиту и мостобран преко реке. Могло му се прићи само узвишеном лесном гредом којом се данас пружа урбано језгро савременог града....