Зграда у Ул. Жарка Зрењанина бр. 21

©Зоран Болдорац

Саградио ју је око 1870. вршачки трговац Фриш као приземни стамбени објекат са основом у облику ћириличног слова "Г". Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена, кровни покривач је бибер цреп. Садашњи изглед са стилским обележјима сецесије добила је почетком XX века, када је и ентеријер усклађен са стилским одликама фасаде. Улична фасада издељена је плитким лизенама на седам делова. Сви отвори су правоугаоног облика, са леве стране широка улазна капија-ајнфорт, а са десне прозорски отвори у двостепено усеченим правоугаоним пољима и геометријским сецесијским украсом у доњем делу. Изнад првог кордонског венца, који је у облику широке равне траке, налазе се правоугаона поља у којима је изнад прозора, у правоугаоним касетама, пластични украс са флоралним мотивима. На месту сусрета лизена и поткровног фриза су украсне конзоле које носе венац. Пролаз ајнфорта је богато украшен плитким правоугаоним нишама изнад којих су лучно завршена поља са богатим флоралним украсом. Поред ајнфорта, са дворишне стране, налази се двоспратна кула са лименим кровом и дрвеним горњим делом. У ентеријеру зграде, посебно код ги-псаних радова и столарије, такође је богато коришћен репертоар сецесијског стилизованог украса. Кречење фасаде обављено је 1989.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Подигнута око 1870. год.
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 29
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1444
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/6-70 од 24.06.1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву