Зграда Народне пиваре у Панчеву

©Зоран Болдорац

Зграда народне пиваре у Панчеву представља целину објеката насталих од 1722, до почетка ХХ века. Најстарији индустријски објекат на територији Војводине, сазидан је 1722. године, и чини уличну зграду са централним делом у облику високог торња, односно димњака. Комплекс некадашње пиваре обухвата целину оивичену улицама: Николе Тесле, Кеј Радоја Дакића и Др Касапиновића - у којој се налази најстарији објекат-пивара. У ул. Николе Тесле је једноспратни пословно-стамбени објекат из прве половине ХIХ века. Почетком ХХ века сазидан је угоститељски објекат са баштом и сењаком, а надовезује се на спратни објекат који има улаз са настрешницом од кованог гвожђа застакленим армираним стаклом изведеним у сецесијском стилу. Капија која води у башту полукружно је засведена и једним делом се ослања на објекат, а другим на степенасти зидани довратник. У лунети изнад капије је рељеф Св. Ђорђа, а на углу ниша са статуом св. Јана Непомука. Конзерваторски радови на делу објекта изведени су 1995.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Зидана 1722. год.
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 11
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1214
Датум уписа: 12.11.1997.

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 987/48 од 21.06.1948. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву