Зграда на Тргу победе бр. 5 у Вршцу

©Зоран Болдорац

Саграђена је око 1870. Подигао ју је вршачки занатлија Еберхард Антал, стаклорезац и прои-звођач рамова за слике, касније продавац стакла и порцулана. Грађена је као угаони објекат, пословно-стамбене намене, са приземљем и спратом. Стамбени део се налазио на спрату, а радионице и продавнице стакла и порцулана у приземљу. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена. Кровни покривач је бибер цреп. Архитектонски је обликована у комбинацији романтизма и сецесије. Декоративном обрадом фасада наглашени су угаона кула са пирамидалном капом и пирамидалним кулицама које је фланкирају, балкон на спратном делу угла, са каменом масивном оградом и угаоним стубом са капителом степенасте профилације, који се налази на профилисаном угластом постољу, испод кога је усечени угао са улазом у локал, као и плитки ризалити који се завршавају забатима са троугаоним тимпанонима у врху и стубовима са стране. Једна од фасада акцентована је и еркером трапезасте основе, украшеним керамичким плочицама и порцуланским глазираним рељефима. Конзерваторски радови рађени су 1970. и 1990.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Грађена око 1870. год.
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 28
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1443
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/4-70 од 24.06.1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву