Зграда Магистрата у Панчеву

©Зоран Болдорац

Саграђена је у периоду између 1833. и 1838, по плановима граничарског грађевинара мајора Хајмана, за зграду Магистрата - управно административни објекат са доминантним положајем на главном градском тргу. Данас се у њој налази Народни музеј Панчева. Грађена је као репрезентативна масивна грађевина, класицистич ке стилске оријентације, са основом у облику обрнутог ћириличног слова "П", наглашеним главним корпусом оријентисаним према Тргу и нешто нижим, касније дозиданим, бочним крилима. Има приземље и спрат. Хоризонтална подела изведена је кордонским венцем, који дели приземни од спратног дела, и поткровним венцем, а главни акценат симетрично компоноване уличне фасаде је јако истакнути централни ризалит у осовини прочеља, са порталима, стубовима који носе балкон са балустрадом и тимпаноном у чијој ниши је рељеф са фигурама крилатих нимфи и сатом. Приземље има правоугаоне прозоре са профилисаним оквирима и снажним надпрозорницима, док су прозори спратног дела полукружни, са лунетама испод наглашених архиволти. Посторна организација и богата декоративна обрада ентеријера достигла је репрезентативност и складност архитектонских облика екстеријера објекта. Свечану дворану декорисао је 1838. Јулије Сајдл, сликар из Новог Сада. Конзерваторски радови на уличној фасади изведени су 1995-96.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Зграда је подигнута 1833. год
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 9
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1428
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 986/48 од 21. јуна 1948. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву