Зграда Гимназије "Урош Предић"

Споменик културе састоји се из два објекта - зграде гимназије и зграде фискултурне сале, која је њен саставни део. Градња зграде гимназије започела је 1887. године, а завршена је следеће, 1888. године, када је саграђена и фискултурна сала. Зграда гимназије је спратни објекат и састоји се од три истурена блока повезана у дубини подужим делом. Зидана је опеком, са сводном конструкцијом у ходницима и архитравном у осталим просторијама. Дрвена кровна конструкција има декоративне избачене тавањаче. Главна улична фасада хоризонтално је рашчлањена соклом, подпрозорним и надпрозорним венцима и венцом између приземља и спрата, који је најизраженији. У погледу стилских карактеристика, у основној концепцији и декоративној обради, поседује елементе класицизма. Зграда фискултурне сале је правоугаоне основе, зидане у опеци, са двоводним кровом, једноставних фасада, без декорације. Поред архитектонских вредности изражених у стилским карактеристикама и доследно спроведеној просторној организацији, подређеној јасно дефинисаној намени, споменик културе има и изузетне културно-историјске вредности. Као прва и једина панчевачка гимназија већ више од сто година даје значајан допринос развоју културе и образовања у овој средини. Међу њеним ђацима били су Урош Предић, Михајло Пупин, а једно време у њој је као професор службовао Милош Црњански.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђена 1887-1888. год.
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 68
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1749
Датум уписа: 11.5.2004.

Одлука Владе Републике Србије број 633-2231/97-004 од 18.06.1997. године

„Службени гласник Републике Србије" број 27 од 26.06.1997. године
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву