Железничка станица Тамиш

©Зоран Болдорац

Железничка станица Тамиш саграђена је крајем 19. века према типском пројекту за објекте ове намене. Основа је правоугана са избаченим улазним делом у облику ризалита који завршава двоводним кровом. Спољни изглед је остао очуван. Улична фасада је хоризонтално рашчлањена венцем у висини сокла и међуспратним венцем. Изнад отвора су постављени декоративни луци са завршцем у средини. У нивоу тавана на ризалиту је у средини већи кружни отвор оивичен вештачким каменом. Фасада према перону нема ризалита, али је кров на средини формиран тако да потенцира централни део објекта. У приземљу се налази низ врата која одговарају просторијама везаним за рад на перону. На спрату је низ прозора исто обрађених. Зидана је опеком, масивно са архитравним конструкцијама и дрвеном кровном конструкцијом покривеном црепом. Бочне фасаде су једноставне, са мало отвора и зидном масом без декорације. Објекат представља амбијенталну вредност града од већег значаја. Објекат има историјску и техничку вредност, с обзиром да се железнички саобраћај некада одвијао уз реку и доприносио напретку града.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђена крајем XIX века
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 71
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1752
Датум уписа: 11.5.2004.

Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године

"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву