Војно граничарска зграда

©Зоран Болдорац

Зграда се налази у Улици ЈНА бр. 1 (Војводе Живојина Мишића бр. 1) у Омољици. Саграђена је у периоду постојања Војне границе (1763-1873.), највероватније крајем 18. века. По предању била је 11. Зграда која је подигнута у месту после оснивања војне границе. Слуижла је као седиште штаба 12. регименте, или можда касарна, што се не може тачно са сигурношћу утврдити. Зграда је војнограничарског типа са високим кровом и засвођеним подрумским зидовима. Током времена претрпела је извесне спољне и унутрашње адаптације, али је у целини веома блиска свом првобитном изгледу.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Доба Војне границе
Место: Омољица
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 82
Датум уписа: 12.3.1997.
Број у централном регистру: СК 1737
Датум уписа: 25.10.2004.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-225/4-72 од 10.01.1973. године

/
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву