Три бурета за вино

©Зоран Болдорац

Бурад су саграђена на четвртастој подлози, прављена од опеке са цементом, а унутрашњост им је обложена плочама, популарно их зову и "стаклена бурад". Следећих су димензија: ширина 180см дужина 3,5м, висине 220см. Запремина I je 115,50 Hl, II 115,50 Hl и III 118,15 Hl. Бурад споља са предње стране имају украсе изведене цементом. Такође постоји посебан жљеб за уградњу стаклене цеви за показивање нивоа у бурадима. Бурад су саграђена као један објекат са три дела, а свки од њих је целина за себе. Бурад су грађена око 1885. године, а изградила их је фирма Rostoch und Hoffelner, Cementfassbau - Gesellschaft - Klosterneoburg bei Wien - бурад се балазе у дворишту зграде која је била власништво Валентина Неукома. Зграда је сада власништво - друштвена својина. Како су и околне зграде у друштвеној својини, а зграда у чијем су се дворишту налазила бурад је срушена, бурад су тако остала на отвореном простору. Ради историјског значаја и вредности буради требало би их свакако и конзервиратии и уклопити у новорешење Трга.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Грађена око 1885. год.
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 84
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1764
Датум уписа: 11.8.2004.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-662/2-76 од 28.12.1976. године

/
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву