Српска православна црква Светог Преображења

©Зоран Болдорац

Преображењска црква изграђена је између 1873. и 1878, на месту цркве с почетка XVIII века, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Конципирана је у неовизантијском стилу, насталом као последица романтичарског заноса према херојској прошлости и реалне потребе да се успостави континуитет са најславнијим остварењима српског средњовековног градитељства. То је једнобродна грађевина крстообразне основе са куполом монументалне величине и високим звоником издвојеним попут средњовековног пирга. Прецизно осмишљена фасадна декорација са богато профилисаним кровним венцима, велелепним вишеделним прозорским отворима, полукружно завршеним и чипкастим розетама, истиче репрезентативност Преображењског храма. За главне неимарске послове ангажовани су Фрања Ерлмајер из Београда и Михајло Томић из Панчева. Иконостасну преграду, изведену према пројекту Милорада Рувидића и Бранка Таназевића, осликао је 1911. Урош Предић у духу академског реализма. Зидним сликарством којим доминирају историјске композиције Стеван Алексић је украсио унутрашњост цркве.

Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1873-78. год.
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 1
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1051
Датум уписа: 22.12.1993.

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС- Београд број 992/48 од 21. 06. 1948. године.

"Службени гласник Републике Србије" број 16/90
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву