Родна кућа Јована Стерије Поповића

©Зоран Болдорац

Кућа је саграђена 1868. на месту старије породичне куће из XVIII века у којој је рођен Јован Стерија Поповић (1806-1856). Има приземље са локалом, спрат са стамбеним просторијама и дворишни део, који је касније саграђен. Кућу је 1871. Стеријин брат Ђорђе Поповић наменио за потребе младих књижевника, што је ос-тварено тек 1974. када је додељена Књижевној општини Вршац. Данас се у њој одржавају књижевне вечери, промоције и изложбе. Јован Стерија Поповић, познати књижевник и комедиограф, опробао се у различитим врстама књижевног стваралаштва, али је најпознатији по свом комедиографском раду, са читавом галеријом реалистичних ликова, који су често карикирани, изражавају се фолклорним језиком, али остварују аутентичну слику менталитета војвођанског "грађанства". Док је био на функцији начелника Министарства просвете Стерија је извршио пионирски рад на организовању школства, дао је иницијативу за оснивање академије наука, народне библиотеке и музеја, суделовао је у организовању првог београдског позоришта, а посебно је значајан његов напор на проучавању и очувању ку-лтурног наслеђа Србије. Предложио је Совјету да се донесе Уредба о заштити старина, па је Србија Стеријином заслугом донела први правни акт о заштити споменика културе. Конзерваторски радови изведени су 1981.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1806-1856. год
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 31
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1098
Датум уписа: 24.2.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-184/4-77 од 27.07.1977. године1.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву